News004: IPMB Conference 2023. Save the date!

2023-02-09

Dear colleagues,
Plant Molecular Biology Conference 2023
will be held in Biograf Kotva in České Budějovice
on Monday 22 May 2023 09:00-17:00.

The main aims are to present research groups working at our institute and at the Faculty of Science, University of South Bohemia and to meet members of the International Advisory Board in plant molecular biology (Asaph Aharoni, Bert De Rybel, Xiaoqi Feng, Jiří Friml, Julia Santiago Cuellar, Miltos Tsiantis).

Save the date! Registration for the conference will be open soon. Looking forward to meeting you.
Jiří Friml & Michael Wrzaczek

Dobrý den,
Konference molekulární biologie rostlin 2023
se uskuteční v Biografu Kotva v Českých Budějovicích
v pondělí 22. května 2023 09:00-17:00 h.

Cílem konference je prezentovat výzkumné skupiny působící na našem ústavu a na Přírodovědecké fakultě JU a setkání se členy Mezinárodní vědecké rady molekulární biologie rostlin (Asaph Aharoni, Bert De Rybel, Xiaoqi Feng, Jiří Friml, Julia Santiago Cuellar, Miltos Tsiantis).

Uložte si termín do svých diářů. Registrace na konferenci bude otevřena v brzké době. Těšíme se na setkání s vámi.
Jiří Friml & Michael Wrzaczek