News003: Jiří Friml’s lecture started a new phase of plant research at the Biology Centre

2023-02-06 BC web

Renowned plant biologist Jiří Friml presented his latest findings on the role of the plant hormone auxin in plant life in his welcome lecture at the Biology Centre CAS (BC). Jiří Friml is a leading figure of the project MOLIPEC: Molecular Life of Plants ERA Chair that started at BC at the beginning of January 2023. Thanks to the MOLIPEC project, the ERA Chair in plant molecular biology funded by the European program Horizon Europe was established at BC for the next five years. In January 2023, BC Director Libor Grubhoffer appointed Jiří Friml the chair of the International Advisory Board in plant molecular biology. Under his leadership, plant research at BC will be strengthened to promote scientific excellence.

Jiří Friml and Libor Grubhoffer at Jiří Friml´s ERA Chair Welcome Lecture, 02 February 2023; Photo: CC BY-NC-SA 4.0 Biology Centre CAS, Jakub Hardt

Plant biology is one of the cornerstones of the natural sciences and provides, among others, essential knowledge about mechanisms underlying plant development and adaptation, which is critical for efficient and sustainable agriculture. At present, when society is facing unprecedented challenges such as climate change and environmental pollution, as well as the rapid growth of the human population, the importance of plant research is growing significantly.

The European grant in amount of 2.5 million Euro will allow Biology Centre CAS to (1) establish International Advisory Board in plant molecular biology; (2) to recruit two new group leaders and thus establish two new research groups focusing on modern approaches for answering current questions in the plant molecular biology; (3) to strenghten services and core facilities for plant research; (4) to support mentorship and professional growth at all stages of research career; and (5) to communicate and disemminate new discoveries to research community, students, and public.

Jiří Friml´s ERA Chair Welcome Lecture, 02 February 2023; Photo: CC BY-NC-SA 4.0 Biology Centre CAS, Jakub Hardt

Jiří Friml’s welcome lecture was the first talk in a newly launched series of Plant Sciences Seminars. Joint seminars of the Biology Centre CAS and the Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice are held on Thursdays at 13:30 in lecture hall B1, building B. Other eight foreign plant scientists (Angélique Deleris, Institute for Integrative Biology of the Cell (I2BC), Paris-Saclay, France; Lennart Wirthmüller, Leibniz Institute of Plant Biochemistry, Halle, Germany; Ivan Kulich, Institute of Science and Technology Austria, Klosterneuburg; Laura Krassini, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany; Elwira Smakowska-Luzan, Wageningen University, Netherlands; Sandra Cortijo, Institute for Plant Sciences of Montpellier, CNRS, France; Sébastien Thomine, Institute for Integrative Biology of the Cell (I2BC), Paris-Saclay, France; Kenichi Tsuda, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China) are going to visit BC in spring 2023. Updated schedule of the seminars is available here: https://www.umbr.cas.cz/en/seminars/

2023-02-06 BC web

CZ: Přednáška Jiřího Frimla odstartovala novou etapu rostlinného výzkumu na Biologickém centru

Své nejnovější poznatky o roli rostlinného hormonu auxinu v životě rostlin představil přední rostlinný biolog Jiří Friml ve své úvodní přednášce na Biologickém centru AV ČR (BC). Jiří Friml se představil vědecké komunitě v nové roli zahraničního poradce v molekulární biologii rostlin, jíž zahájil nový prestižní projekt MOLIPEC podpořený z evropského programu Horizont Evropa. Jiří Friml se stal vůdčí osobností na pozici ERA Chair, pod jehož vedením se posílí molekulární výzkum rostlin a podpoří excelence vědy na Ústavu molekulární biologie rostlin BC AV ČR.

Rostlinná biologie patří ke stěžejním pilířům přírodních věd a krom jiného přináší zásadní poznatky o mechanismech vývoje a adaptace rostlin, které jsou důležité pro efektivní a udržitelné zemědělství. V současnosti, kdy společnost čelí bezprecedentním výzvám, jako je změna klimatu a znečištění životního prostředí, a zároveň rychlému růstu lidské populace, je význam rostlinného výzkumu stále důležitější.

Biologické centrum díky pětiletému grantu ve výši více než 2,5 miliony Euro (63 mil. Kč) založí dvě nové výzkumné skupiny, které se zaměří na moderní přístupy pro zodpovězení aktuálních otázek v molekulární biologii rostlin. Posílí se servisní podpora a základní infrastruktura pro rostlinný výzkum. Bude také ustavena šestičlenná mezinárodní vědecká rada.

Úvodní přednáškou Jiřího Frimla byl také zahájen cyklus seminářů rostlinné biologie. Společné semináře Biologického centra a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se konají téměř každý čtvrtek ve 13:30 v přednáškovém sále B1, budova B. Dalších osm zahraničních vědců navštíví BC na jaře 2023 (Angélique Deleris, Institute for Integrative Biology of the Cell (I2BC), Paris-Saclay, Francie; Lennart Wirthmüller, Leibniz Institute of Plant Biochemistry, Halle, Německo; Ivan Kulich, Institute of Science and Technology Austria, Klosterneuburg, Rakousko; Laura Krassini, Ludwig Maximilian University of Munich, Německo; Elwira Smakowska-Luzan, Wageningen University, Nizozemí; Sandra Cortijo, Institute for Plant Sciences of Montpellier, CNRS, Francie; Sébastien Thomine, Institute for Integrative Biology of the Cell (I2BC), Paris-Saclay, Francie; Kenichi Tsuda, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Čína). Aktuální přehled seminářů je k dispozici zde: https://www.umbr.cas.cz/seminare/

Michael Wrzaczek at Jiří Friml´s ERA Chair Welcome Lecture, 02 February 2023; Photo: CC BY-NC-SA 4.0 Biology Centre CAS, Jakub Hardt
Jiří Friml´s ERA Chair Welcome Lecture, 02 February 2023; Photo: CC BY-NC-SA 4.0 Biology Centre CAS, Jakub Hardt
Jiří Friml´s ERA Chair Welcome Lecture, 02 February 2023; Photo: CC BY-NC-SA 4.0 Biology Centre CAS, Jakub Hardt
Jiří Friml´s ERA Chair Welcome Lecture, 02 February 2023; Photo: CC BY-NC-SA 4.0 Biology Centre CAS, Jakub Hardt
Jiří Friml´s ERA Chair Welcome Lecture, 02 February 2023; Photo: CC BY-NC-SA 4.0 Biology Centre CAS, Jakub Hardt
Jiří Friml´s ERA Chair Welcome Lecture, 02 February 2023; Photo: CC BY-NC-SA 4.0 Biology Centre CAS, Jakub Hardt